Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viachleb-i-wino chleb-i-wino
cherrymoore

To dziwne cierpienie (...) umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz. ”

— Alessandro Baricco "Jedwab"
Reposted fromniewinna niewinna viachleb-i-wino chleb-i-wino

October 27 2017

cherrymoore
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viachleb-i-wino chleb-i-wino

October 20 2017

cherrymoore
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

October 17 2017

cherrymoore
cherrymoore
1096 5ff0 500
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viaadlerek12 adlerek12
cherrymoore
0712 526c
Reposted frommeem meem viaeternaljourney eternaljourney
cherrymoore
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakonwalia konwalia
cherrymoore
0132 3c79 500

October 14 2017

cherrymoore
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadblood badblood
cherrymoore
Właśnie nadeszło 'Kiedyś' i nic się nie zgadza.

— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viamemequeen memequeen
cherrymoore
6535 6f17
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej viamemequeen memequeen

October 09 2017

cherrymoore
3872 b455
Reposted from154154 154154 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
cherrymoore
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viafremde fremde
cherrymoore
4957 e800 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
5865 c558
Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 22 2017

cherrymoore
 mogłabyś coś mi obiecać? to dla mnie bardzo ważne, przyrzeknij, ze się zgodzisz. posłuchaj...
nawet jeśli jutro dojdziemy do wniosku, ze jesteśmy z innych bajek i nasz związek nie ma sensu to chce się z Tobą spotykać na 24 godziny w pierwszy weekend każdego nieparzystego miesiąca. nawet jeśli ułożymy sobie życie, osobno. na 24 godziny bez żadnych zobowiązań i późniejszych konsekwencji. wyłączamy telefony i jesteśmy tylko my. może będziesz mi opowiadała o swoim księciu z bajki, zdolnych dzieciach. może będziemy uprawiać dziki sex w samochodzie, a może po prostu będziemy leżeć na podłodze, odpalać szlugi, pic wódkę z gwinta i trzymając się za ręce przeklinać to parszywe życie... nie patrz tak na mnie. cholera, wiem ze to chory układ. ale chce Cie mieć chociaż przez 144 godziny rocznie. obiecaj.
— pierwszy weekend nieparzystego miesiaca.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl