Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

cherrymoore
 mogłabyś coś mi obiecać? to dla mnie bardzo ważne, przyrzeknij, ze się zgodzisz. posłuchaj...
nawet jeśli jutro dojdziemy do wniosku, ze jesteśmy z innych bajek i nasz związek nie ma sensu to chce się z Tobą spotykać na 24 godziny w pierwszy weekend każdego nieparzystego miesiąca. nawet jeśli ułożymy sobie życie, osobno. na 24 godziny bez żadnych zobowiązań i późniejszych konsekwencji. wyłączamy telefony i jesteśmy tylko my. może będziesz mi opowiadała o swoim księciu z bajki, zdolnych dzieciach. może będziemy uprawiać dziki sex w samochodzie, a może po prostu będziemy leżeć na podłodze, odpalać szlugi, pic wódkę z gwinta i trzymając się za ręce przeklinać to parszywe życie... nie patrz tak na mnie. cholera, wiem ze to chory układ. ale chce Cie mieć chociaż przez 144 godziny rocznie. obiecaj.
— pierwszy weekend nieparzystego miesiaca.

June 26 2017

cherrymoore
6840 114d
Reposted fromMadristas Madristas viakotfica kotfica
cherrymoore
6778 efa8 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viakotfica kotfica

June 25 2017

cherrymoore
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachleb-i-wino chleb-i-wino
cherrymoore
Reposted fromFlau Flau viachleb-i-wino chleb-i-wino
cherrymoore
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viachleb-i-wino chleb-i-wino

June 24 2017

cherrymoore
6114 f0d1
Reposted fromoutline outline viajunior13 junior13
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viasexzrekinem sexzrekinem
cherrymoore
8712 c7ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
cherrymoore
3723 aeb4 500
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viachleb-i-wino chleb-i-wino

June 17 2017

cherrymoore
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viapurplecornflowers purplecornflowers

June 16 2017

cherrymoore
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazucha zucha
cherrymoore
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazucha zucha
cherrymoore
cherrymoore
I'm weird and sensitive

June 15 2017

8921 a073 500
cherrymoore

Reposted fromoopsiak oopsiak vialulka lulka
cherrymoore
3155 b1d7
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline

June 11 2017

cherrymoore
4785 caff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl