Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

cherrymoore
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viachleb-i-wino chleb-i-wino
cherrymoore
1990 9f0a 500
Reposted frompr0n pr0n viachleb-i-wino chleb-i-wino

February 05 2018

cherrymoore
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta,
w kobiecie, która czuje zbyt wiele,
w kobiecie, która pisze ...
Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, rojącej, szalonej.
Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli,
która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu,
w kobiecie, która ma wiarę w siebie.
Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, która potrafi przekształcić swego ducha w ciało, a nawet więcej... w kobiecie, która kocha poezję, która może stać pół godziny przed obrazem (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która nie może żyć bez muzyki.
Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej.
Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie.
Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie,
czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać czy nie,
od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz.
Nigdy.
— Martha Rivera Garrido
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

February 02 2018

cherrymoore
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
cherrymoore

December 28 2017

cherrymoore
1998 b28f
Reposted frommoebius moebius viabudas budas
cherrymoore
2489 3fc5
Reposted fromjustMeee justMeee viachleb-i-wino chleb-i-wino
cherrymoore
8261 e7d9
Reposted fromunr-eal unr-eal viachleb-i-wino chleb-i-wino
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viachleb-i-wino chleb-i-wino
cherrymoore

December 17 2017

cherrymoore
9453 ed87 500
Reposted frompnrdoravarga pnrdoravarga viaTiffanys Tiffanys
cherrymoore
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaSkydelan Skydelan
cherrymoore
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viablackheartgirl blackheartgirl
cherrymoore
cherrymoore
cherrymoore
cherrymoore
2461 8752
Reposted fromnyaako nyaako viaviva-salvadore viva-salvadore

December 16 2017

cherrymoore
Reposted fromarachnephobic arachnephobic viaojtam ojtam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl